Papaano ba ang tamang panalangin?

A Christian Minister’s Conversion to Islam – Dr. Jerald Dirks

Dr. Jerald Dirks is a former minister (deacon) of the United Methodist Church. He holds a…

Sorry wala po kaming PASKO

BAKIT WALANG PASKO SA ISLAM? AT PAANO ITO NAGSIMULA… ~ Sa kabila ng pagmamahal ng mga…

Dr. Ted “Omar” Esguerra

Dr. Ted “Omar” Esguerra Reversion Story.

Priests and Preachers Enter Islam. Want to know why?

Priests and Preachers Enter Islam Posted by Yusuf Ceasar on Sunday, December 22, 2019