Ang kalagayan ng Diyos sa Bibliya at sa Quran

Ang kalagayan ng DIYOS sa Bibliya at sa Quran1 ANG DIYOS AY IISA –iisa lang ang…

A History of New Years

In 46 B.C.E. the Roman emperor Julius Caesar first established January 1 as New Year’s day.…

Dr. Ted “Omar” Esguerra

Dr. Ted “Omar” Esguerra Reversion Story.

Priests and Preachers Enter Islam. Want to know why?

Priests and Preachers Enter Islam Posted by Yusuf Ceasar on Sunday, December 22, 2019