36 C
Doha
Wednesday, July 26, 2017
Home Discover Islam Beliefs in Islam

Beliefs in Islam

Beliefs, pillars of Islam, etc.

Ang Islām ay mayroong limang haligi na kung saan ay kailangang malaman ng bawat Muslima lalaki man o babae. Narito ang limang haligi ng Islām: Shahādatayn – pagsasaksi sa kaisahan ng Allah, at pagsasaksi sa pagka-Propeta ni Muḥammad. Ṣalāh – pagdarasal ng limang...
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ